Telefoonnummer:
072-5612598 KvK nummer 66697034
Telefoonnummer: 072-5612598 KvK nummer 66697034

Huisbezoek

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wilt u een visite aanvraag voor 09.30 uur doen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden met de werkindeling.