Telefoonnummer:
072-5612598 KvK nummer 66697034
Telefoonnummer: 072-5612598 KvK nummer 66697034

Informatie over de praktijk

Huisartsenpraktijk ’t Rak V.O.F. is gevestigd aan de Schoenmakerstraat 126  1826 CJ  Alkmaar.  Dhr. B.J. Huber is  samen met mevr D.M. Huber-Ligthart praktijkhouder/vennoot.  Er werken vier doktersassistentes (totaal 2,8 FTE),  een praktijkverpleegkundige-somatiek (0,6 FTE), POH-GGZ (0,5 FTE) en twee huisartsen in dienstverband (samen 0,5 FTE).  Alle artsen en de verpleegkundige zijn BIG geregistreerd.

De heer Huber is lid van de KNMG, de LHV, het NHG en HONK (coöperatie Huisartsen Organisatie Noord Kennemerland). De praktijk werkt volgens de richtlijnen van deze verenigingen. Daarnaast is de praktijk lid van de HAGRO Alkmaar Noord.

De heer Huber is LHV-bestuurslid van de kring Noord-Holland Noord en is tevens arts bij de Radio Medische Dienst van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).

Mevrouw Van Straaten is lid van de LHV en NHG. 

In de praktijk is mevrouw H. Cox als HIDHA werkzaam.  Zij is lid van de LHV en het NHG. Zij is medisch directeur bij Dokh te Alkmaar en geregistreerd kaderarts COPD en Astma. Zij is landelijk betrokken bij de formulering van het protocol COPD en Astma ten behoeve van de begeleiding van deze patiënten in de eerste lijn.

Op woensdag en vrijdag is mevrouw Hogenbirk werkzaam. 

De praktijkverpleegkundige somatiek mevrouw M.J.M. van Gend- van Diepen is lid van de NVvPO.

Mevrouw D. Comajta is werkzaam in onze praktijk als POH-GGZ via het zogenaamde Vicino project.  

Mevrouw I. Twaalfhoven is werkzaam in onze praktijk als POH-GGZ Kinderen via het zogenaamde Vicino project.

Onze doktersassistentes zijn gediplomeerd en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van Kabiz.

Mevrouw D.M. Huber-Ligthart BHS is praktijkmanager. Zij is verantwoordelijk voor het financiele management van de V.O.F. en regelt de randzaken rond de praktijk. 

Binnen Huisartsenpraktijk 't Rak is er een  privacyreglement van kracht. Dit reglement is afgeleid van de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens zoals is opgesteld door de KNMG en voldoet aan de AVG wet van mei 2018. Wilt u uw medisch dossier inzien of bepaalde zaken uit uw dossier wijzigen cq verwijderen dan dient u dit  formulier in te vullen en aan de assistente te geven. 

Huisartsenpraktijk 't Rak is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE).