Telefoonnummer:
072-5612598 KvK nummer 66697034
Telefoonnummer: 072-5612598 KvK nummer 66697034

Toestemming medische gegevens

Toestemming regelen

Op de website https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01059322 kunt u uw toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakelpunt). U kunt uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

Wat is toestemming regelen?

U kunt op bovenstaande website uw toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. Uw actuele medische gegevens zijn dan beschikbaar voor andere zorgverleners, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zonder uw toestemming zijn uw gegevens niet beschikbaar voor andere zorgverleners via het LSP. Ook niet in noodsituaties.

Wilt u uw toestemming intrekken, maar weet u niet meer welke zorgverleners u toestemming heeft gegeven? Kijk dan nadat u heeft ingelogd bij Vraag en antwoord.

Heeft u al mondeling of schriftelijk toestemming gegeven aan uw huisarts en apotheek? Dan is uw toestemming geregeld. U hoeft niet nogmaals via deze website toestemming te geven.

Welke gegevens kunnen zorgverleners opvragen?

Uw zorgverleners kunnen uw gegevens alleen beschikbaar stellen als u toestemming heeft gegeven. Andere zorgverleners mogen deze alleen opvragen als het nodig is voor uw behandeling.

Apotheek
Uw apotheek stelt een overzicht beschikbaar van de medicijnen die aan u zijn verstrekt. Dit overzicht kan worden opgevraagd door een (waarnemend) huisarts, een andere apotheek en een medisch specialist in het ziekenhuis.

Huisarts
De huisarts stelt een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar. Deze kan alleen worden opgevraagd door een waarnemend huisarts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. In de samenvatting staan:
 • uw huidige gezondheidsproblemen;
 • welke medicijnen u gebruikt;
 • bekende allergieën;
 • informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten;
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.

Belangrijk om te weten!

  • Wilt u dat zowel uw huisarts als uw apotheek uw medische gegevens kan uitwisselen? Geef ze dan allebei uw toestemming. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
  • Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u bij 'Mijn statusoverzicht' nagaan of uw zorgverlener uw toestemming heeft verwerkt.