Telefoonnummer:
072-5612598 KvK nummer 66697034
Telefoonnummer: 072-5612598 KvK nummer 66697034

Afspraak maken

 

Inloopspreekuur

Iedere morgen tussen 08.00-08.45 uur kunt u zich aanmelden voor het inloopspreekuur. Dit is bedoeld voor kleine problemen en maar voor één klacht.  De intentie is dat deze consulten niet langer dan 5 minuten duren. De artsen houden dit spreekuur om de beurt. Er is plaats voor maximaal 15 patienten. Als u dit spreekuur bezoekt moet u wel met enige wachttijd rekening houden omdat op dit spreekuur ook spoedeisende klachten worden gezien.

Afspraken spreekuur

U kunt voor een afspraak bij uw huisarts, POH of de assistente bellen (072-5612598) tussen:

08.00 en 09.45 uur,

10.30 en 11.30 uur,

13.30 en 17.00 uur 

 

Een afspraak duurt 10 minuten en is bedoeld voor één klacht, u kunt zo nodig ook een dubbele afspraak maken.

Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, kan de assistente naar de reden van de afspraak vragen. Onze assistentes zijn hiervoor opgeleid en hebben ook een beroepsgeheim. U kunt ook het filmpje over triage bekijken.

Voordat u in de wachtkamer plaatsneemt, dient u zich even te melden bij de assistente.

Wij verzoeken u uw afspraak, indien nodig, tenminste 24 uur van te voren af te bellen.

Wij verzoeken u vriendelijk om te bellen voor een afspraak en daarvoor niet langs te komen aan de balie. Natuurlijk kunt u na een bezoek aan de arts of assistente wel voor een vervolgafspraak bij de balie terecht.